Thông tin liên hệ.

Viện tin học Doanh nghiệp VCCI-ITB
Tầng 4, Số 9, Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 35 74 72 85

Fax: (+84-24) 35 74 26 21,(+84-24) 35 74 26 22

Email hỗ trợ: ngovanphuong@gmail.com