Về chúng tôi VCCI-ITB.

1. Tổ chức điều hành và thực hiện các dự án do Nhà nước và VCCI giao
2. Cung cấp giải pháp CNTT và dịch vụ CNTT
3. Cung cấp giải pháp và dịch vụ về TMĐT và kinh doanh trực tuyến
4. Tổ chức sự kiện – truyền thông, nghiên cứu – điều tra – khảo sát
5. Tổ chức đào tạo – tập huấn – tư vấn cho doanh nghiệp, các tổ chức
6. Tổ chức xúc tiến, kết nối kinh doanh với thị trường nước ngoài

Đối tượng phục vụ

● Cộng đồng doanh nghiệp cả nước, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa
● Các hiệp hội ngành hàng trong cả nước
● Các tổ chức, cơ quan xúc tiến phát triển và bảo vệ quyền lợi doanh nhân, doanh nghiệp

Kinh nghiệm

● Tổ chức điều hành các đề án cấp quốc gia phối hợp nhiều Bộ Ban Ngành và các tỉnh thành trong cả nước
● Xây dựng sàn thương mại điện tử cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố và các hiệp hội ngành hàng
● Cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến cho các sàn thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ trực tuyến
● Cung cấp giải pháp phần mềm kế toán – tài chính ACSOFT, VIETSUN
● Cung cấp giải pháp phần mềm an ninh an toàn thông tin
● Cung cấp chứng thư số, chữ ký số và hóa đơn điện tử
● Tổ chức sự kiện – truyền thông cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố
● Tổ chức nghiên cứu – điều tra – khảo sát theo đề án hoặc theo đơn đặt hàng
● Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn tại các trung tâm của VCCI hoặc theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp
● Tổ chức kết nối kinh doanh (business matching) các đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư
● Tổ chức các đoàn đi học tập, nghiên cứu khảo sát thị trường nước ngoài
● Các dịch vụ công nghệ thông tin khác như: Quản trị máy chủ, bảo trì hệ thống, cơ sở dữ liệu trực tuyến,....

Tầm nhìn 2025+

● Phối hợp với Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp
● Xúc tiến xây dựng hệ thống thông tin kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế
● Xúc tiến xây dựng bộ công cụ và thiết bị di động phục vụ quản trị doanh nghiệp dành cho doanh nhân
● Xúc tiến xây dựng mạng lưới đào tạo và tư vấn ứng dụng công nghệ cao dành cho doanh nhân, doanh nghiệp
● Xúc tiến xây dựng mạng lưới kinh doanh điện tử phục vụ hội viên các hiệp hội ngành hàng
● Xúc tiến kết nối kinh doanh với các thị trường trọng điểm trên thế giới