Navigation: <Root level>

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VIETSUN HR

 

  

 

 

Phần này hướng dẫn người sử dụng bước đầu làm quen với màn hình làm việc của chương trình, cách khởi động và các thao tác làm việc cơ bản thêm, sửa, xóa và tìm kiếm dữ liệu

 

1.1. Khởi động chương trình

Sau khi cài đặt và kết nối dữ liệu thì có nhiều cách để bật chương trình tùy theo sự tiện dụng và sở thích của mỗi người, có thể bật chương trình theo 3 cách sau:

Cách 1: Bấm đúp chuột vào biểu tượng VIETSUN HR trên màn hình desktop của máy tính

Cách 2: Bấm Start -> Programs -> VIETSUN HR

Cách 3: Mở đường dẫn D:\Vietsun6\VIETSUNHR, bấm đúp chuột lên file VIETSUNHR.exe trong thư mục này.

 

1.2. Màn hình đăng nhập

Lần đăng nhập đầu tiên, chương trình mặc định hiện thông tin người sử dụng và mật khẩu là Admin. Bạn có thể đăng nhập với thông tin này để vào chương trình lần đầu.

Trường hợp trong hệ thống đã được phân quyền trước đó thì bạn sẽ đăng nhập với thông tin người sử dụng và mật khẩu mà người quản trị đã tạo cho bạn.

 

1.3. Giao diện chương trình

 

(1) Phần hệ thống: dùng để khai báo và định nghĩa các danh mục ban đầu, các danh mục ở phần hành này sẽ được sử dụng trong quá trình cập nhật số liệu ở (2). Bên cạnh đó còn có chức năng phân quyền người sử dụng, quản lý thời gian và chế độ làm việc.

(2) Phần nhập số liệu: được sử dụng để cập nhật số liệu chi tiết theo từng phần hành như quản lý nhân sự, quản lý tiền lương, Đảng viên, cán bộ

(3) Báo cáo số liệu: dùng để lên các báo cáo số liệu có liên quan đến các nội dung và phần hành đã nhập ở (2).

 

Trên đây là 3 phân hệ chính của chương trình. Khi bạn đã làm quen và làm việc qua thời gian ban đầu cũng là lúc phần hệ thống sẽ ít được dùng đến nên chương trình được bố trí từ trái sang phải lần lượt là Nhập số liệu, Báo cáo số liệu, Hệ thống

 

(4) Các chức năng: sao lưu dữ liệu dự phòng, đổi mật khẩu và trợ giúp

 

Các ghi chú về thông tin:

(i1) Thông tin này cho biết bạn đang tac nghiệp ở phần hành nào của chương trình

(i2) Thông tin về đơn vị, tổ chức đã có bản quyền sử dụng phần mềm

(i3) Tên ngưởi sử dụng đã đăng nhập vào chương trình

(i4) Tên dữ liệu (database) mà chương trình đã kết nối

(i5) Số hotline của đơn vị cung cấp để hỗ trợ cho bạn

(i6) Các tin nhắn thông báo của chương trình.