Navigation: <Root level>

CHƯƠNG 4: Phần hành quản lý tiền lương

 

  

 

 

Phần hành quản lý tiền lương của phần mềm VIETSUN HR được xây dựng theo cấu trúc mở để có thể phù hợp với nhiều cách tính lương khác nhau trong doanh nghiệp. Phần này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập danh sách các bảng lương, lựa chọn cách tính lương và xây dựng công thức tính lương

 

4.1. Thiết lập danh sách bảng lương theo bộ phận

Phần này giúp bạn thiết lập danh sách các bảng lương theo từng nhóm bộ phận mà bạn mong muốn, gồm các bước thực hiện:

B1 - Khai báo các nhóm bảng lương theo bộ phận

B2 - Lựa chọn danh sách các nhân viên vào bảng lương

 

 

 

4.2. Nhập mức lương cơ sở

Phần này giúp bạn nhập mức lương cơ sở áp dụng theo quy định của Nhà nước, gồm các bước thực hiện:

B1 - Tại màn hình Quản lý tiền lương, chọn lương cơ sở

B2 - Nhập các mức cơ sở theo quy định vào các trường tương ứng

Bấm Lưu dữ liệu

 

4.3. Chọn cách tính và xây dựng công thức tính lương

 

Khai báo cách tính lương

Chức năng này giúp bạn khai báo cách tính lương tương ứng với từng bảng lương đã thiết lập

B1 - Tại màn hình quản lý tiền lương như hình trên, bấm nút khai báo

B2 - Nhập tên gọi cách cách tính lương, ví dụ như: lương lãnh đạo, lương kinh doanh ...

 

 

Xây dựng công thức tính lương

Chức năng này giúp bạn xây dựng công thức tính lương tương ứng với cách tính lương đã tạo

B1 - Tại màn hình quản lý tiền lương, chọn cách tính lương đã tạo rồi bấm nút  để xây dựng

 

B2 - Thực hiện xây dựng công thức tính lương như hướng dẫn trong hình

 

 

(1) - Tích chọn các chỉ tiêu (mỗi chỉ tiêu tương ứng một cột) lương cơ sở để hiển thị trên bảng lương

Ghi chú: Các chỉ tiêu này đã được định nghĩa ở hệ thống danh mục, và được nhập số liệu ở mức lương cơ sở (phần 4.2)

 

(2) - Xây dựng thêm các chỉ tiêu khác cho phù hợp với bảng lương cần quản lý

Bước thực hiện:

- Đặt con trỏ vào dòng nhập dữ liệu của phần (2)

- Nhập mã hiệu của chỉ tiêu

- Nhập tên hiển thị của chỉ tiêu đó để hiện lên bảng lương

 

(3) - Nhập công thức cho chỉ tiêu đã tạo ở (2)

Bước thực hiện:

- Đặt con trỏ vào chỉ tiêu đó

- Tích vào ô "Điều chỉnh công thức"

- Thiết lập công thức bằng cách lấy mã hiệu của chỉ tiêu này cộng/trừ/nhân/chia với mã hiệu của chỉ tiêu khác (bạn có thể sử dụng chuột để bấm vào mã hiệu và phép toán  để thiết lập)

- Nhấn Lưu công thức

 

Gợi ý: Để tiết kiệm thời gian, ban đầu bạn không cần thiết phải xây dựng hoàn tất mới Lưu và xem bảng lương, bạn chỉ cần thiết lập hiển thị một ít chỉ tiêu (tức một ít cột) rồi Lưu để xem chương trình hiển thị ra kết quả. Khi đã thành thạo bạn sẽ xây dựng được hoàn chỉnh.

 

 

Xem kết quả